Duurzaam en verantwoord ondernemen staan bij Meij de Bie Tuin- en Parkmachines en Royal Reesink voorop en vormen onderdeel van onze missie.

Duurzaamheid is allang niet meer een kwestie van zorg voor het milieu alleen. Het gaat ook om het behoud van onze totale leefomgeving. De vraag naar schonere, slimmere en efficiëntere machines en processen zal alleen maar toenemen. Dit is één op één door te vertalen naar onze activiteiten.

Op de site van Royal Reesink kunt u meer lezen over de manieren waarop wij duurzamer en verantwoorder willen ondernemen.

PSO ladder

Wij hebben in 2021 Trede 2 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat wij op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee leveren wij op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van inclusief & sociaal ondernemen.

Dat onze organisatie direct bij de eerste certificatie op trede 2 van de PSO-Prestatieladder is gecertificeerd spreekt voor het feit dat sociaal ondernemen een zeer belangrijk en vanzelfsprekend onderdeel is binnen onze organisatie. Het behalen van het PSO-certificaat was een doelstelling die we ons zelf hebben gesteld. We hebben geen extra stappen hoeven nemen naar aanleiding van de PSO aanvraag, omdat wij reeds bovengemiddeld werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat wij hiermee ook bovengemiddeld scoren op de PSO Prestatieladder is een mooie erkenning van onze inspanningen.

Bekijk hier de PSO Ladder Sociaal Ondernemen

CO2

De afgelopen jaren zijn wij al actief bezig geweest met het reduceren van onze CO2 uitstoot.

Daarnaast zijn wij ook gestart met de certificering voor de CO2 prestatieladder, de externe audit zal in januari 2022 plaatsvinden. Hiermee stellen wij voor onszelf ambitieuze CO2 reductiedoelstellingen vast.

Hieronder staan de CO2 EMA rapportages van de afgelopen jaren:

Bekijk hier de CO2 EMA rapportage 2020

Bekijk hier de CO2 EMA rapportage 2019